Funkcje Oracle SQL – Funkcja COS.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja COS.

Funkcja Oracle Database SQL COS (Cosine) służy do obliczania wartości cosinusu dla podanego argumentu. Jest to funkcja matematyczna, która może być używana do wykonywania obliczeń w bazie danych Oracle w tym właśnie celu.

Typowe Wartości:

  • Cos(0) = 1
  • Cos(PI) = -1

COS Oracle DB Składnia

COS (argument)

Gdzie argument jest liczbą po przecinku lub wyrażeniem, które zwraca liczbę zmiennoprzecinkową.

Przykład: Funkcja COS, Cosinus Na bazie Oracle

SELECT COS (3.14) FROM DUAL;

Wynik: -0.9999987317275395

Przykład: Funkcja COS, Cosinus Na bazie Oracle

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: