Funkcja Oracle VAR_POP. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle VAR_POP. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja VAR_POP służy do obliczania wariancji populacji za pomocą danych zawartych w kolumnie. Jest to funkcja agregująca, która wykorzystuje dane z kolumny do obliczenia wariancji populacji.

Składnia:

VAR_POP(column_name)

Przykład:

SELECT VAR_POP(salary)
FROM employees;

W tym przykładzie funkcja VAR_POP zostanie użyta do obliczenia wariancji populacji dla kolumny salary w tabeli employees.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: