Funkcja Oracle LAG. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle LAG. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja Oracle Database SQL LAG służy do odczytywania wartości z wiersza poprzedzającego wynikowy wiersz w ramach określonego okna. Używa się jej do porównywania wartości wiersza bieżącego z wartością wiersza poprzedzającego.

Składnia:

LAG (scalar_expression [, offset] [, default])
OVER (
[ PARTITION BY partition_expression ]
[ ORDER BY order_expression [ ASC | DESC ] ]
)

Przykład:

SELECT
product_id,
order_date,
LAG(order_date, 1, NULL)
OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY order_date)
AS prev_order_date
FROM orders;

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: