Funkcja Oracle LEAD. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle LEAD. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja Oracle Database SQL LEAD służy do pobierania wartości z wiersza następnego w porządku sortowania. Używa się jej do porównywania wartości wiersza bieżącego z wartością wiersza następnego. Składnia funkcji LEAD wygląda następująco:

LEAD (scalar_expression [, offset [, default]])
OVER ( [ partition_by_clause ] order_by_clause )

Scalar_expression to wyrażenie skalarne, które określa kolumnę, z której mają być pobierane wartości. Offset to liczba wierszy, o które należy przesunąć wynik w porządku sortowania. Default to wartość, która zostanie zwrócona, jeśli nie ma wiersza następnego.

Przykład:

SELECT employee_id, salary,
LEAD (salary, 1, 0) OVER (ORDER BY employee_id) AS next_salary
FROM employees;

W tym przykładzie funkcja LEAD pobiera wartość kolumny salary z wiersza następnego w porządku sortowania według employee_id.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: