Funkcja Oracle FROM_TZ. Zmiana strefy czasowej

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja FROM_TZ.

Funkcja FROM_TZ() w języku SQL Oracle służy do konwersji daty i czasu z jednej strefy czasowej do innej. Umożliwia to wyświetlanie daty i czasu w odpowiedniej strefie czasowej.

Składnia:

FROM_TZ(timestamp_value, timezone_value)

timestamp_value – wartość daty i czasu w postaci timestamp
timezone_value – wartość strefy czasowej w postaci VARCHAR2

Przykład ORACLE FROM_TZ

FROM_TZ(TIMESTAMP '2020-02-20 12:00:00′, 'America/Los_Angeles’)

Oracle SQL – Jak zmienić strefę czasową?

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: