Funkcja Oracle COSH. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja COSH.

Funkcja Oracle Database SQL COSH służy do obliczania hiperbolicznego wyrażenia cosinus. Jest to funkcja jednoargumentowa, która przyjmuje jeden argument liczbowy i zwraca wartość hiperbolicznego wyrażenia cosinus dla tego argumentu.

Składnia COSH Oracle

COSH (numeric_expression)

Przykład COSH Oracle

SELECT COSH (2) FROM DUAL;

Wynik:
3.7621956910836

Funkcja Oracle COSH. Opis, składnia, przykład użycia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: