Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_NUMBER.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_NUMBER.

Funkcja TO_NUMBER służy do konwersji ciągu znaków na wartość liczbową. Składnia funkcji TO_NUMBER wygląda następująco:

TO_NUMBER(string, [format_mask], [nls_language])

Gdzie:

– string – jest to ciąg znaków, który ma zostać skonwertowany na wartość liczbową.
– format_mask – jest to opcjonalny parametr, który określa format ciągu znaków.
– nls_language – jest to opcjonalny parametr, który określa język, w którym ciąg znaków ma zostać skonwertowany.

Przykład:

TO_NUMBER(’12345′, '99999′)

Wynik: 12345

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: