Funkcja Oracle RAWTOHEX. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja RAWTOHEX.

Funkcja RAWTOHEX to funkcja języka SQL Oracle, która służy do konwersji danych typu RAW na dane typu HEX. RAW to typ danych, który jest używany w bazach danych Oracle do przechowywania danych binarnych. HEX to skrót od szesnastkowego (hexadecimal), który jest używany do reprezentowania liczb w systemie szesnastkowym.

Funkcja RAWTOHEX jest używana do konwersji danych typu RAW na dane typu HEX. Jest to przydatne, gdy chcemy wyświetlić dane binarne w postaci szesnastkowej. Funkcja ta jest również używana do konwersji danych binarnych na postać czytelną dla ludzi.

Składnia funkcji RAWTOHEX jest następująca: RAWTOHEX (expression). Expression jest wyrażeniem, które może być wyrażeniem typu RAW lub zmienną typu RAW.

Przykład użycia funkcji RAWTOHEX:

SELECT RAWTOHEX (my_raw_data) FROM my_table;

W powyższym przykładzie funkcja RAWTOHEX zostanie użyta do konwersji danych typu RAW zawartych w kolumnie my_raw_data na dane typu HEX. Wynik zostanie wyświetlony w postaci szesnastkowej.

Funkcja RAWTOHEX jest przydatna, gdy chcemy wyświetlić dane binarne w postaci czytelnej dla ludzi. Jest to również przydatne, gdy chcemy wyświetlić dane binarne w postaci szesnastkowej. Funkcja ta jest łatwa w użyciu i może być używana do konwersji danych typu RAW na dane typu HEX.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: