Funkcja Oracle CORR. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle CORR. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja CORR w Oracle SQL jest funkcją statystyczną, która służy do obliczania współczynnika korelacji między dwoma zmiennymi. Współczynnik korelacji jest wskaźnikiem, który mierzy siłę i kierunek zależności między dwoma zmiennymi. Współczynnik korelacji może wynosić od -1 do +1. Współczynnik korelacji równy 0 oznacza brak zależności między zmiennymi, współczynnik korelacji równy +1 oznacza silną dodatnią zależność między zmiennymi, a współczynnik korelacji równy -1 oznacza silną ujemną zależność między zmiennymi.

Funkcja CORR w Oracle SQL jest używana do obliczania współczynnika korelacji między dwoma zmiennymi. Składnia funkcji CORR w Oracle SQL jest następująca:

CORR(zmienna1, zmienna2)

Gdzie zmienna1 i zmienna2 to dwie zmienne, których współczynnik korelacji chcemy obliczyć.

Przykład użycia funkcji CORR w Oracle SQL:

SELECT CORR(cena, ilosc)
FROM produkty;

W powyższym przykładzie funkcja CORR zostanie użyta do obliczenia współczynnika korelacji między zmiennymi cena i ilość w tabeli produkty.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: