Funkcja Oracle TRUNC (numbers). Ucinanie ogona liczby

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle TRUNC (numbers). Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja Oracle database SQL TRUNC (numbers) służy do ucinania liczb do określonego poziomu precyzji. Może być używana do zaokrąglania liczb do określonej liczby miejsc po przecinku lub do określonej liczby cyfr. Różnica pomiędzy tunc, a round jest taka, że round zaokrągla, a trunc ucina.

TRUNC dla liczb – Oracle SQL Składnia i przykład

TRUNC (liczba, [precyzja])

Przykład:

select TRUNC (123.4567, 2) from dual;

Funkcja Oracle TRUNC (numbers). Ucinanie ogona liczby

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: