Funkcja Oracle NUMTOYMINTERVAL. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle NUMTOYMINTERVAL. Jak obliczyć?

NUMTOYMINTERVAL to funkcja Oracle Database SQL, która służy do konwersji liczby na interwał czasu. Używa się jej do konwersji liczby wyrażonej w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach na interwał czasu. Składnia funkcji NUMTOYMINTERVAL wygląda następująco:

NUMTOYMINTERVAL(liczba, jednostka_czasu)

gdzie liczba jest liczbą wyrażoną w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach, a jednostka_czasu jest jednostką czasu, w której liczba jest wyrażona.

Przykład:

NUMTOYMINTERVAL(2, 'DAY’)

Wynik: +2 00:00:00

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: