Funkcja Oracle EXTRACT. Jak uzyskać część z daty?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle EXTRACT. Jak obliczyć?

Funkcja EXTRACT w Oracle SQL jest używana do wyodrębniania części daty lub czasu z daty lub czasu. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na wyodrębnienie konkretnych części daty lub czasu, takich jak rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta lub sekunda. Funkcja EXTRACT jest często używana do wykonywania operacji na datach i czasie, takich jak porównywanie dat, obliczanie różnic między datami lub wyświetlanie dat w określonym formacie.

Składnia funkcji EXTRACT w Oracle SQL

EXTRACT część_daty_lub_czasu FROM data_lub_czas)

Gdzie część_daty_lub_czasu może być jednym z następujących:

  • YEAR,
  • MONTH,
  • DAY,
  • HOUR,
  • MINUTE
  • SECOND.

Przykład funkcji EXTRACT w Oracle SQL

Na przykład, aby wyodrębnić rok z daty „2020-01-01”, można użyć następującego zapytania:

SELECT
  EXTRACT( YEAR FROM TO_DATE( '31-12-2023 11:10:21 ',  'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS' ) ) YEAR
FROM
  DUAL;
Funkcja Oracle EXTRACT. Jak uzyskać część z daty?

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: