Funkcja Oracle TRIM. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle TRIM. Usuwanie zer wiodących.

Funkcja Oracle Database SQL TRIM służy do usuwania znaków z początku lub końca ciągu znaków. Funkcja jest też wykorzystywana do usuwania jednocześnie spacji na końcu i początku ciągu znaków. W tym wypadku wystarczy jako jedyny argument wprowadzić tekst lub nazwę kolumny. Składnia tej funkcji wygląda następująco:

Składnia TRIM Oracle

TRIM ( [ [ LEADING | TRAILING | BOTH ] [ characters ] FROM ] string )
  • LEADING – Usuwa znaki z początku ciągu znaków
  • TRAILING – Usuwa znaki z końca ciągu znaków
  • BOTH – Usuwa znaki z początku i końca ciągu znaków
  • characters – Znaki do usunięcia
  • string – Ciąg znaków, z którego mają zostać usunięte znaki

Przykład Oracle Trim – usuwanie spacji, zer wiodących

SELECT TRIM(LEADING '0' FROM '000012345') FROM DUAL;

Wynik: 12345

Funkcja Oracle TRIM. Usuwanie zer wiodących.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: