Funkcje Oracle SQL – Funkcja LAST_DAY.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Oracle – ostatni dzień miesiąca

Funkcja LAST_DAY w Oracle SQL jest używana do zwrócenia ostatniego dnia danego miesiąca. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak tworzenie raportów, wyliczanie dat i wiele innych.

Funkcja LAST_DAY jest bardzo prosta w użyciu. Składnia funkcji wygląda następująco: LAST_DAY (date). W miejsce „date” należy wpisać datę, dla której chcemy znaleźć ostatni dzień miesiąca. Funkcja zwróci wynik w postaci daty.

Przykładowo, jeśli chcemy znaleźć ostatni dzień miesiąca dla daty '2020-02-15′, możemy użyć funkcji LAST_DAY w następujący sposób: LAST_DAY (’2020-02-15′). Funkcja zwróci wynik w postaci daty '2020-02-29′.

Przykład LAST_DAY Oracle SQL

select LAST_DAY ('2023-02-15') from dual;
Oracle – ostatni dzień miesiąca LAST_DAY

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: