Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP_TZ.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP_TZ.

Funkcja Oracle database SQL TO_TIMESTAMP_TZ służy do konwersji ciągu znaków lub liczby na typ danych TIMESTAMP WITH TIME ZONE. Używa się jej w celu zapewnienia jednolitego formatu dla danych czasowych w bazie danych. Składnia funkcji wygląda następująco:

TO_TIMESTAMP_TZ(char[, format[, 'nlsparam’]])

Gdzie:

char – ciąg znaków lub liczba, która ma zostać skonwertowana na typ danych TIMESTAMP WITH TIME ZONE
format – opcjonalny format, w którym jest podany ciąg znaków
nlsparam – opcjonalny parametr NLS, który określa język i strefę czasową

Przykład:

TO_TIMESTAMP_TZ(’2020-05-15 12:00:00′, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS’, 'NLS_DATE_LANGUAGE=American’)

Wynik:
15-MAY-20 12.00.00.000000000 AM +00:00

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: