Funkcje Oracle SQL – Funkcja GROUP_ID.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle GROUP_ID. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja GROUP_ID w Oracle SQL jest używana do grupowania wierszy w zapytaniu SQL. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na wyświetlanie danych w określony sposób. Może być używana do tworzenia raportów, wyświetlania danych w określonej kolejności lub do wykonywania operacji na grupach danych.

Funkcja GROUP_ID jest bardzo prosta w użyciu. Składnia funkcji wygląda następująco:

GROUP_ID (column_name, [column_name2, …])

Gdzie column_name jest nazwą kolumny, która ma być użyta do grupowania wierszy. Można również podać więcej niż jedną kolumnę, aby uzyskać bardziej złożone grupowanie.

Aby lepiej zobrazować działanie funkcji GROUP_ID, przyjrzyjmy się następującemu przykładowemu zapytaniu:

SELECT GROUP_ID (department_name, employee_name) AS group_id,
department_name,
employee_name
FROM employees;

W tym przykładzie funkcja GROUP_ID zostanie użyta do grupowania wierszy w tabeli employees według nazwy działu i nazwiska pracownika. Rezultatem będzie tabela zawierająca trzy kolumny: group_id, department_name i employee_name. Kolumna group_id będzie zawierać unikalny identyfikator dla każdej grupy wierszy.

Funkcja GROUP_ID jest bardzo przydatna w wielu sytuacjach. Może być używana do tworzenia raportów, wyświetlania danych w określonej kolejności lub do wykonywania operacji na grupach danych. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na wyświetlanie danych w określony sposób.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: