Funkcja Oracle ATAN2. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle ATAN2. Jak obliczyć?

Funkcja Oracle Database SQL ATAN2 służy do obliczania arctangensa dla dwóch argumentów. Arcus tangens (ang. arctangent) to funkcja trygonometryczna. Innymi słowy, arcus tangens odwrotnie liczy tangens danego kąta. Notacja tej funkcji to „arctan(x)”. Funkcja ta jest przydatna do obliczania kątów w układzie współrzędnych.

Składnia – Oracle ArcusTangens 2 argumenty

ATAN2(y, x)

Gdzie:

y – pierwszy argument
x – drugi argument

Przykład Oracle ATAN2 (y, x)

SELECT ATAN2(2, 3) FROM DUAL;

Wynik:
0.588002603547568

Funkcja Oracle ATAN2. Opis, składnia, przykład użycia.

Proste prawda? 🙂

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: