Funkcja Oracle RANK. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle RANK. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja RANK w Oracle SQL jest jedną z wielu funkcji agregujących, które służą do wyliczania wartości w zapytaniu. Służy do określenia pozycji wyniku w porządku rosnącym lub malejącym. Funkcja RANK jest często używana do określenia pozycji wyniku w porządku rosnącym lub malejącym.

Do czego służy funkcja RANK?

Funkcja RANK służy do określenia pozycji wyniku w porządku rosnącym lub malejącym. Może być używana do określenia pozycji wyniku w porządku rosnącym lub malejącym. Może być również używana do określenia pozycji wyniku w porządku alfabetycznym lub chronologicznym.

Jak używać funkcji RANK?

Aby użyć funkcji RANK, należy wpisać następującą składnię:

RANK ( [DISTINCT] expression [, expression] [ASC | DESC] )

Gdzie:

expression – jest to wyrażenie, które ma być użyte do określenia pozycji wyniku.

DISTINCT – jest to opcjonalny parametr, który określa, czy wyrażenie ma być wyliczane dla każdego unikalnego wyniku.

ASC lub DESC – określa, czy wynik ma być wyliczany w porządku rosnącym lub malejącym.

Przykład:

Aby wyliczyć pozycję wyniku w porządku rosnącym, można użyć następującego zapytania:

SELECT RANK (score, ASC)
FROM scores
ORDER BY score;

Wynik zapytania zwróci pozycję wyniku w porządku rosnącym.

Funkcja RANK jest bardzo przydatna w wielu zastosowaniach, takich jak określanie pozycji wyniku w porządku rosnącym lub malejącym, określanie pozycji wyniku w porządku alfabetycznym lub chronologicznym, a także wyliczanie pozycji wyniku w porządku wielu kolumn. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wyliczania pozycji wyniku w porządku rosnącym lub malejącym.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: