Funkcja Oracle SOUNDEX. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja SOUNDEX.

Funkcja Oracle Database SQL SOUNDEX służy do wyszukiwania słów o podobnym brzmieniu. Używa się jej do wyszukiwania słów, które brzmią podobnie, ale mają różne litery. Soundex jest algorytmem, który konwertuje słowa na kod, który reprezentuje ich brzmienie.

Funkcja Oracle Soundex działa tak, że przyjmuje jako argument słowo lub ciąg znaków, a następnie generuje kod Soundex dla tego słowa. Kod ten składa się z czterech znaków, które reprezentują brzmienie słowa. Każdy kod jest unikalny dla danego słowa, co pozwala na porównywanie brzmienia różnych słów.

Funkcja Oracle Soundex jest przydatna w aplikacjach, w których konieczne jest porównywanie słów, które mogą być różne pod względem ortografii, ale brzmią tak samo. Na przykład, w aplikacji do wyszukiwania, która porównuje nazwiska, Oracle Soundex pozwala na znalezienie wyników, nawet jeśli nazwisko zostało wpisane z błędem.

Jednak, ponieważ funkcja Oracle Soundex opiera się tylko na brzmieniu słów, nie jest dokładna i może dawać fałszywe wyniki, np. słowo 'kot’ i 'kad’ będą miały taki sam kod soundex. Dlatego, zanim zdecydujesz się użyć tej funkcji, należy dokładnie rozważyć, czy jest ona odpowiednia dla konkretnego zastosowania.

Składnia:

SOUNDEX(string)

Przykład:

SELECT SOUNDEX('John') FROM dual;

Wynik:

J500

Oracle SOUNDEX – składnia i przykład

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: