Funkcja Oracle RTRIM. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Jak usunąć spacje z prawej strony ciągu znaków w ORacle DB?

Funkcja Oracle database SQL RTRIM służy do usuwania znaków spacji z końca ciągu znaków. Składnia funkcji wygląda następująco:

Składnia:


RTRIM(string)

Gdzie string jest ciągiem znaków, który ma zostać przetworzony.

Przykład:


SELECT RTRIM('Hello World ') FROM DUAL;

Wynik:
Hello World

Funkcja Oracle RTRIM. Usuwanie spacji z prawej strony ciągu tekstowego.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: