Funkcja Oracle ROUND (numbers). Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja ROUND (numbers).

Funkcja ROUND (numbers) w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do zaokrąglania liczb. To jest główny cel funkcji, oczywiście zastosowań jest cała masa.

Na przykład, jeśli chcesz zaokrąglić liczbę 3,1415 do dwóch miejsc po przecinku, użyjesz następującej składni: ROUND (3,1415, 2). Funkcja zwróci wynik 3,14.

Zaokrąglanie Oracle SQL – przykłady i składnia (Funkcja Round)

ROUND(Liczba, miejsca_po przeinku)

Przykład:

SELECT round(3.14, 1) FROM DUAL;

Zaokąglanie Oracle SQL – przykłady i składnia (Funkcja Round)

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: