Funkcja Oracle LOCALTIMESTAMP. Jak korzystać?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja LOCALTIMESTAMP.

Funkcja Oracle Database SQL LOCALTIMESTAMP służy do zwracania bieżącego czasu lokalnego w postaci daty i czasu. Składnia tej funkcji wygląda następująco:

LOCALTIMESTAMP [ (precyzja) ]

Gdzie precyzja jest opcjonalnym argumentem, który określa liczbę cyfr po sekundzie w zwracanym czasie.

Przykład Oracle SQL LOCALTIMESTAMP

SELECT LOCALTIMESTAMP FROM DUAL;
Oracle – czas lokalny

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: