Funkcje Oracle SQL – Funkcja FLOOR.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle FLOOR. Zaokrąglenie liczby w dół

Funkcja FLOOR w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej w dół. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak obliczanie średniej, wyznaczanie liczby dni w miesiącu lub obliczanie liczby dni w roku.

Składnia funkcji FLOOR w Oracle SQL jest następująca

FLOOR (liczba)

Gdzie liczba jest liczbą, którą chcesz zaokrąglić.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja FLOOR, przyjrzyjmy się kilku przykładom.

Przykłady – zaokrąglanie w dół Oracle

Przykład 1: Zaokrąglenie liczby do najbliższej liczby całkowitej w dół

Jeśli chcesz zaokrąglić liczbę 3,5 do najbliższej liczby całkowitej w dół, użyjesz następującego polecenia:

SELECT FLOOR (3.5) FROM DUAL;

Wynik tego polecenia to 3.

SELECT FLOOR (30.436875) FROM DUAL;

Wynik tego polecenia to 30.

Przykład 3: Obliczanie liczby dni w roku

Jeśli chcesz obliczyć liczbę dni w roku, użyjesz następującego polecenia:

SELECT FLOOR (365,2425) FROM DUAL;

Wynik tego polecenia to 365.

Oracle – zaokrąglanie liczby w dół SQL

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: