Funkcja Oracle REGEXP_SUBSTR. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle REGEXP_SUBSTR. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja Oracle database SQL REGEXP_SUBSTR służy do wyszukiwania i wyciągania określonych wzorców z ciągu znaków. Składnia funkcji wygląda następująco:

Składnia funkcji REGEXP_SUBSTR

REGEXP_SUBSTR (źródło, wzorzec [, pozycja_startu [, ilość_znaków [, flagi]]])

Źródło – jest to ciąg znaków, z którego wyciągane są wzorce.

Wzorzec – jest to wyrażenie regularne, które określa wzorzec, który ma być wyszukany w źródle.

Pozycja_startu – jest to opcjonalna pozycja, od której ma zacząć się wyszukiwanie wzorca.

Ilość_znaków – jest to opcjonalna ilość znaków, która ma być wyciągnięta z źródła.

Flagi – są to opcjonalne flagi, które określają, jak ma być interpretowane wyrażenie regularne.

Przykład:

SELECT REGEXP_SUBSTR('Hello World', 'l+', 1, 2, 'i') FROM dual;

Wynik:

l

Funkcja Oracle REGEXP_SUBSTR. Opis, składnia, przykład użycia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: