Co oznaczają skróty JDK, JRE i JVM? Jakie są różnice pomiędzy nimi?

Ostatnio zaktualizowane 2023/04/24 przez admin

Co oznaczają skróty JDK, JRE i JVM? Jakie są różnice pomiędzy nimi?

JDK (Java Development Kit) to zestaw narzędzi i bibliotek używanych do tworzenia aplikacji Java. Zawiera kompilator, narzędzia do debugowania i narzędzia do tworzenia aplikacji.

JRE (Java Runtime Environment) to zestaw narzędzi i bibliotek używanych do uruchamiania aplikacji Java. Zawiera kompilator, biblioteki i narzędzia do debugowania.

JVM (Java Virtual Machine) to wirtualna maszyna Java, która jest odpowiedzialna za wykonywanie kodu Java. JVM jest zainstalowana wraz z JRE i JDK.

Różnica pomiędzy JDK, JRE i JVM polega na tym, że JDK jest używany do tworzenia aplikacji Java, JRE jest używany do uruchamiania aplikacji Java, a JVM jest używany do wykonywania kodu Java.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: