Funkcja Oracle LN. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle LN. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja LN w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania logarytmu naturalnego z podanej liczby. Logarytm naturalny jest to logarytm o podstawie e, gdzie e jest stałą matematyczną o wartości ok. 2,71828. Logarytm naturalny jest często używany w matematyce i statystyce, a także w wielu innych dziedzinach.

Składnia funkcji LN w Oracle SQL jest następująca:

Logarytm naturalny Oracle SQL

LN (liczba)

Gdzie liczba jest liczbą, z której chcesz obliczyć logarytm naturalny.

Aby użyć funkcji LN w Oracle SQL, wystarczy wpisać ją w zapytaniu SQL, a następnie podać liczbę, z której chcesz obliczyć logarytm naturalny. Na przykład, aby obliczyć logarytm naturalny z liczby 10, można użyć następującego zapytania:

Przykład – Logarytm naturalny Oracle DB

SELECT LN (10) FROM dual;

Wynik tego zapytania to 2,302585092994046.

Oracle SQL – Logarytm naturalny

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: