Funkcja Oracle STDDEV. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle STDDEV. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja STDDEV w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która służy do obliczania odchylenia standardowego dla zestawu danych. Odchylenie standardowe jest miarą zmienności danych i wskazuje, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej. Jest to ważne, ponieważ pozwala nam zrozumieć, jak bardzo dane są zróżnicowane.

Składnia funkcji STDDEV w Oracle SQL jest następująca:

STDDEV (expression)

Gdzie expression jest wyrażeniem, które może być kolumną lub wyrażeniem wyliczonym z kolumn.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja STDDEV, przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że mamy tabelę zawierającą dane dotyczące wyników testu dla grupy studentów. Chcemy obliczyć odchylenie standardowe dla wyników testu. Aby to zrobić, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT STDDEV (test_score)
FROM student_scores;

Wynik tego zapytania będzie liczbą, która wskazuje, jak bardzo wyniki testu są rozproszone wokół średniej. Im większa liczba, tym większa zmienność wyników.

Funkcja STDDEV jest bardzo przydatna w analizie danych, ponieważ pozwala nam zobaczyć, jak bardzo dane są zróżnicowane. Może być używany do porównywania wyników testów między grupami studentów lub do porównywania wyników testów w różnych okresach czasu. Może również być używany do porównywania wyników testów między różnymi grupami ludzi, takimi jak kobiety i mężczyźni.

Funkcja STDDEV jest bardzo przydatna w analizie danych i może być używana do wielu różnych celów. Jest to jedna z najważniejszych funkcji agregujących w Oracle SQL i może być używana do wielu różnych zadań.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: