Funkcja Oracle MEDIAN. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle MEDIAN. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja MEDIAN w Oracle SQL jest jedną z wielu funkcji agregujących, które służą do wyliczania wartości statystycznych z danych w bazie danych. Funkcja MEDIAN służy do wyliczania mediany z danych w kolumnie. Mediana jest wartością, która dzieli zbiorowość na dwie równe części na podstawie jakiejś cechy – np wartości liczbowe (wyników, wypłat itp.). Jest to średnia wartość, która jest pośrodku danych.

Aby użyć funkcji MEDIAN w Oracle SQL, należy użyć następującej składni:

Mediana Oracle – Przykład i składnia

MEDIAN (kolumna)

Gdzie kolumna jest nazwą kolumny, z której chcesz wyliczyć medianę.

Na przykład, jeśli masz tabelę zawierającą kolumnę zawierającą liczby, możesz użyć funkcji MEDIAN, aby wyliczyć medianę tych liczb. Na przykład, jeśli Twoja tabela nazywa się „Liczby” i ma kolumnę „Liczby”, możesz użyć następującego zapytania SQL, aby wyliczyć medianę:

SELECT MEDIAN (Liczby) FROM Liczby;

Wynikiem tego zapytania będzie wartość mediany dla wszystkich liczb w kolumnie „Liczby”.

Sprawdźmy medianę wypłat w tabeli employees:

select median(salary) as med_salary from employees;

Mediana Oracle – Przykład i składnia

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: