Funkcja Oracle CARDINALITY. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja CARDINALITY.

Funkcja Oracle Database SQL CARDINALITY służy do określenia liczby wierszy w zestawie wyników. Używa się jej do okreżlenia liczby wierszy w zestawie wyników zapytania. Składnia tej funkcji wygląda następująco:

CARDINALITY (zapytanie);

Przykład:

SELECT CARDINALITY (SELECT * FROM Employees);

W powyższym przykładzie funkcja CARDINALITY zostanie użyta do określenia liczby wierszy w zestawie wyników zapytania SELECT * FROM Employees.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: