Funkcja Oracle TAN. Oracle Tangens

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja TAN.

Funkcja Oracle Database SQL TAN  służy do obliczania tangensa. Tangens (tangent) jest funkcją trygonometryczną, która określa stosunek długości przyprostokątnej do długości przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym. Ktoś może zapytać: Po co mi tangens w infromatyce? Już tłumaczę:

W informatyce tangens jest często wykorzystywany w grafice komputerowej, szczególnie przy tworzeniu trójwymiarowych modeli i animacji. Może być używany do obliczania kątów nachylenia powierzchni, cieniowania i renderowania perspektywy. Tangens jest również używany w algorytmach komputerowych do rozwiązywania równań i obliczeń numerycznych, takich jak obliczanie pozycji i ruchu ciał w fizyce symulowanej. Tangens jest również często wykorzystywany w uczeniu maszynowym, szczególnie w algorytmach klasyfikacji.

Składnia i przykład – Tangens Oracle

SELECT tan(1) FROM DUAL;
Oracle SQL – tangens
 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: