Funkcja Oracle REGEXP_REPLACE. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle REGEXP_REPLACE. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja Oracle database SQL REGEXP_REPLACE służy do zastępowania wyrażeń regularnych w ciągu tekstowym. Umożliwia zastąpienie wyrażenia regularnego w ciągu tekstowym innym ciągiem tekstowym.

Składnia:

REGEXP_REPLACE (source_string, pattern, replace_string [, position [, occurrence [, match_parameter]]])

Parametry:

source_string – Źródłowy ciąg tekstowy, w którym występuje wyrażenie regularne.

pattern – Wyrażenie regularne, które ma zostać zastąpione.

replace_string – Ciąg tekstowy, który ma zastąpić wyrażenie regularne.

position – Pozycja, od której ma zostać wykonane wyszukiwanie wyrażenia regularnego.

occurrence – Liczba wystąpień wyrażenia regularnego, które mają zostać zastąpione.

match_parameter – Parametr określający, jak ma zostać wykonane wyszukiwanie wyrażenia regularnego.

Przykład:

SELECT REGEXP_REPLACE('Hello World', 'l', 'X') FROM dual;

Wynik:
HeXXo WorXd

REGEXP_REPLACE Oracle

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: