Funkcja Oracle MONTHS_BETWEEN. Liczba miesięcy pomiędzy datami?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja MONTHS_BETWEEN.

Funkcja MONTHS_BETWEEN służy do obliczania liczby miesięcy pomiędzy dwoma datami. Składnia funkcji wygląda następująco:

MONTHS_BETWEEN (date1, date2)

WAŻNE: date1 i date2 to daty w formacie DATE.

Przykład:

SELECT MONTHS_BETWEEN (TO_DATE ('01-JAN-2020', 'DD-MON-YYYY'), TO_DATE ('01-JUL-2020', 'DD-MON-YYYY')) FROM DUAL;

Oracle SQL – Liczba miesięcy pomiędzy datami

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: