Funkcja Oracle COUNT. Zliczanie rekordów

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle COUNT. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja Oracle Database SQL COUNT służy do zliczania wierszy w zapytaniu. Używa się jej do określenia liczby wierszy w zapytaniu, które spełniają określone kryteria. Składnia tej funkcji wygląda następująco:

Składnia – Oracle Count – zliczanie rekordów

COUNT(*) lub COUNT(nazwa_kolumny)

Pierwsza składnia zlicza wszystkie wiersze w zapytaniu, nawet te, które mają wartość NULL. Druga składnia zlicza tylko te wiersze, które mają wartość nie-NULL w określonej kolumnie.

Przykład – Oracle zliczanie wierszy

SELECT COUNT(*) FROM Employees;

Ta instrukcja zliczy wszystkie wiersze w tabeli Employees.

Funkcja Oracle COUNT. Opis, składnia, przykład użycia.

Weźmy kolejny przykład, tym razem agregacja z grupowaniem wg. dowolnej kolumny. Chcemy uzyskać liczbę rekordów per departament, co może odpowiedzieć na na pytanie ile pracowników pracuje w danym departamencie:

SELECT COUNT(*) as emp_cnt,
department_id
FROM
employees
group by
department_id;

I Gotowe:)

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: