Funkcja Oracle LISTAGG. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja LISTAGG.

Funkcja LISTAGG w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która pozwala na łączenie wierszy w jeden ciąg znaków. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy wyświetlić wiele wierszy w jednym wierszu. Funkcja ta jest dostępna od wersji Oracle 11g.

Do czego służy funkcja LISTAGG?

Funkcja LISTAGG służy do łączenia wierszy w jeden ciąg znaków. Może być używana do tworzenia listy wartości, które są wyświetlane w jednym wierszu. Może być również używana do tworzenia listy wartości, które są wyświetlane w wielu wierszach.

Jak używać funkcji LISTAGG?

Funkcja LISTAGG jest bardzo prosta w użyciu. Składnia funkcji wygląda następująco:

LISTAGG (kolumna, separator) WITHIN GROUP (ORDER BY kolumna)

Kolumna jest kolumną, która ma być użyta do łączenia wierszy. Separator jest znakiem, który będzie użyty do oddzielania wartości w ciągu znaków. ORDER BY kolumna jest opcjonalne i pozwala na sortowanie wartości w ciągu znaków.

Przykład użycia funkcji LISTAGG

Aby lepiej zobrazować działanie funkcji LISTAGG, przyjrzyjmy się następującemu przykładowi:

Mamy tabelę zawierającą listę produktów i ich cen. Chcemy wyświetlić listę produktów w jednym wierszu, oddzielając je przecinkiem.

SELECT LISTAGG (product_name, ’, ’) WITHIN GROUP (ORDER BY product_name) AS product_list
FROM products;

Wynik tego zapytania będzie wyglądał następująco:

Product_list
Apple, Banana, Orange, Pear

Jak widać, funkcja LISTAGG pozwala na łatwe łączenie wierszy w jeden ciąg znaków. Może być używana do tworzenia listy wartości, które są wyświetlane w jednym wierszu lub w wielu wierszach.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: