Funkcja Oracle CURRENT_DATE. Data bieżąca Oracle

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle CURRENT_DATE. Jak obliczyć?

Funkcja Oracle database SQL CURRENT_DATE służy do pobierania bieżącej daty systemowej. Składnia tej funkcji wygląda następująco:

CURRENT_DATE

Funkcja CURRENT_DATE działa podobnie jak sysdate. Różnica polega na tym, że funkcja sysdate występuje tylko w bazie oracle. CURRENT_DATE występuje także w innych językach SQL. Funkcja zwraca samą datę.

Aby użyć tej funkcji, należy wpisać ją w zapytaniu SQL. Przykład:

SELECT CURRENT_DATE FROM DUAL;
Funkcja Oracle CURRENT_DATE. Data bieżąca Oracle SQL

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: