Funkcje Oracle SQL – Funkcja DENSE_RANK.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja DENSE_RANK.

Funkcja Oracle Database SQL DENSE_RANK służy do określenia pozycji wyników w zapytaniu SQL. Funkcja ta jest podobna do funkcji RANK, ale zamiast przydzielać taką samą pozycję dla wyników o tej samej wartości, funkcja DENSE_RANK przydziela kolejne pozycje dla każdego wyniku.

Składnia:

DENSE_RANK ( [ORDER BY_clause] )

Przykład:

SELECT student_name, student_grade, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY student_grade DESC) AS rank
FROM student_table;

W tym przykładzie funkcja DENSE_RANK zostanie użyta do określenia pozycji studentów w tabeli student_table w oparciu o ich oceny. Wyniki zostaną posortowane malejąco w oparciu o oceny studentów i zostanie przydzielona pozycja dla każdego wyniku.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: