Funkcja Oracle ATAN. Jak obliczyć ArcusTangens?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle ATAN. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja Oracle Database SQL ATAN (Arctangent) służy do obliczania arctangensa (tangensa odwrotnego) dla podanego argumentu. Arcus tangens (z angielskiego arctangent) to funkcja trygonometryczna, która dla danego argumentu x zwraca kąt w radianach, którego tangens jest równy x. Innymi słowy, arcus tangens odwrotnie liczy tangens danego kąta. Notacja tej funkcji to „arctan(x)”.

Składnia funkcji ATAN wygląda następująco:

Składnia – ArcusTangens w Oracle

ATAN (argument)

Gdzie argument jest liczbą po przecinku.

Przykład:

SELECT ATAN (1.5) FROM DUAL;

Wynik:

0.927295218001612

Funkcja Oracle ATAN. Jak obliczyć ArcusTangens?

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: