Funkcja Oracle TANH. Hiperboliczny tangens.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja TANH.

Funkcja TANH w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania hiperbolicznego tangensa. Jest to funkcja jednoargumentowa, która przyjmuje jeden argument liczbowy i zwraca wynik w postaci liczby zmiennoprzecinkowej.

Funkcja TANH jest szczególnie przydatna w przypadku obliczania wielu różnych wzorów matematycznych, takich jak wzory na pochodne, całki itp. Może być również używana do obliczania wartości funkcji sigmoidalnych, które są często używane w sztucznej inteligencji.

Składnia funkcji TANH w Oracle SQL jest następująca

TANH (argument)
  • argument jest liczbą zmiennoprzecinkową.

Aby użyć funkcji TANH, wystarczy wpisać ją w zapytaniu SQL i podać argument. Na przykład, aby obliczyć hiperboliczny tangens dla liczby 0,5, można użyć następującego zapytania:

SELECT TANH (0.5) FROM dual;

Wynik tego zapytania to 0,4621171572600098.

Funkcja Oracle SQL TANH. Hiperboliczny tangens.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: