Funkcja Oracle SUM. Sumowanie wartości kolumny

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle SUM. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja Oracle Database SQL SUM służy do zsumowania wartości wszystkich wierszy w określonej kolumnie. Składnia tej funkcji wygląda następująco:

SUM (kolumna);

Przykład – sumowanie kolumny Oracle SQL

SELECT sum(salary) , department_id from employees
group by department_id;

W tym przykładzie funkcja SUM zsumuje wszystkie wypłaty (salary) i pogrupuje je po departamentach.

Funkcja Oracle SUM. Sumowanie wartości kolumny

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: