Funkcje Oracle SQL – Funkcja BFILENAME.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle BFILENAME. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja BFILENAME to jedna z wielu funkcji języka SQL dostępnych w bazie danych Oracle. Służy do zwracania nazwy pliku zgodnej z systemem plików dla danego systemu operacyjnego. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy wykonać operacje na plikach z poziomu bazy danych.

Funkcja BFILENAME jest bardzo prosta w użyciu. Składnia funkcji wygląda następująco:

BFILENAME(directory, filename)

Gdzie directory to ścieżka do katalogu, w którym znajduje się plik, a filename to nazwa pliku.

Przykładowo, jeśli chcemy uzyskać nazwę pliku dla systemu Windows, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT BFILENAME(’C:\MyFiles’, 'myfile.txt’) FROM DUAL;

Wynikiem tego zapytania będzie:

C:\MyFiles\myfile.txt

Jeśli chcemy uzyskać nazwę pliku dla systemu Linux, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT BFILENAME(’/home/user/MyFiles’, 'myfile.txt’) FROM DUAL;

Wynikiem tego zapytania będzie:

/home/user/MyFiles/myfile.txt

Funkcja BFILENAME jest bardzo przydatna, gdy chcemy wykonać operacje na plikach z poziomu bazy danych. Pozwala nam uzyskać nazwę pliku zgodną z systemem plików dla danego systemu operacyjnego. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy wykonać operacje na plikach z poziomu bazy danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: