Funkcja Oracle AVG. Średnia z wartości kolumny

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja AVG.

Funkcja Oracle Database SQL AVG służy do obliczania średniej wartości wybranych kolumn w bazie danych. Co ważne, obliczasz w tym momencie średnią z wartości w kolumnie, nie średnią z wartości kilku wybranych kolumn. Składnia tej funkcji wygląda następująco:

Składnia – AVG Oracle, średnia z wartości kolumny

AVG (kolumna)

Gdzie kolumna jest nazwą kolumny, której średnia ma zostać obliczona.

Przykład – Średnia Oracle

select AVG(Salary) from employees;

Powyższy przykład oblicza średnią bez grupowania. Liczymy w ten sposób średnią wartość kolumn dla całej zbiorowości

Poniżej przykład z grupowaniem po kolumnie DEPARTMENT_ID. W ten sposób uzyskamy średnią wypłatę w danym departamencie:

-- per department_id:
select
department_id,
AVG(Salary) as avg_salary
from employees
GROUP BY
department_id
;

Ta funkcja obliczy średnią cenę wszystkich produktów w bazie danych.

Funkcja Oracle AVG. Średnia z wartości kolumny – Składnia, przykład

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: