Funkcja Oracle VARIANCE. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja VARIANCE.

Funkcja VARIANCE w Oracle SQL jest używana do obliczania wariancji dla zestawu danych. Wariancja jest miarą zmienności danych i wskazuje, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej. Wariancja jest obliczana jako średnia kwadratów odchyleń od średniej.

Do czego służy funkcja VARIANCE?

Funkcja VARIANCE jest używana do określenia, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej. Jest to ważne, ponieważ pozwala to na lepsze zrozumienie danych i lepsze przewidywanie wyników. Wariancja jest szczególnie przydatna w statystyce, gdzie jest używana do określenia, jak bardzo dane są zróżnicowane.

Jak używać funkcji VARIANCE?

Funkcja VARIANCE jest łatwa w użyciu. Składnia funkcji wygląda następująco: VARIANCE (expression [, expression]…). Expression jest wyrażeniem, które może być liczbą, kolumną lub wyrażeniem. Możesz dodać wiele wyrażeń, aby obliczyć wariancję dla wielu danych.

Przykład:

Aby obliczyć wariancję dla liczb 1, 2, 3, 4, 5, możesz użyć następującego wyrażenia: VARIANCE (1, 2, 3, 4, 5). Wynik tego wyrażenia to 2.

Podsumowując, funkcja VARIANCE w Oracle SQL jest używana do obliczania wariancji dla zestawu danych. Wariancja jest miarą zmienności danych i wskazuje, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej. Składnia funkcji to VARIANCE (expression [, expression]…). Możesz dodać wiele wyrażeń, aby obliczyć wariancję dla wielu danych. Przykładem jest VARIANCE (1, 2, 3, 4, 5), które zwraca wynik 2.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: