Funkcje Oracle SQL – Funkcja EXP

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Oracle – Funkcja EXP – wartość wykładnicza

Funkcja EXP w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która zwraca wartość wykładniczą dla podanej liczby. Jest to funkcja wyrażona w postaci eksponencjalnej, gdzie e jest liczbą Eulera, która wynosi 2,718281828459045. Funkcja EXP jest często używana w zastosowaniach matematycznych, takich jak obliczanie wartości wykładników, wykresów funkcji i wielu innych.

Składnia funkcji EXP w Oracle SQL jest następująca:

EXP w Oracle SQL – składnia

EXP (liczba)
  • liczba jest liczbą, dla której chcesz obliczyć wartość wykładnika.

Wartość wykładnicza w Oracle DB – przykład

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja EXP, przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że chcemy obliczyć wartość wykładnika dla liczby 3. Aby to zrobić, użyjemy składni funkcji EXP:

SELECT  EXP (1) FROM DUAL;

Wynikiem działania będzie liczba Eulera

EXP w Oracle SQL – składnia, przykład, wartość wykładnicza

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: