Funkcja Oracle CEIL. Zaokrąglanie do góry.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle CEIL. Opis, składnia, przykład użycia.

Chcesz zaokrąglić liczbę do góry do liczb całkowitych w Oracle SQL? Funkcja Oracle Database SQL CEIL służy do zaokrąglania wartości liczbowych do najbliższej wartości całkowitej w górę. Składnia tej funkcji wygląda następująco:

Składnia – CEIL, zaokrąglanie do góry

CEIL (numer)

Gdzie numer jest liczbą, którą chcesz zaokrąglić.

Przykład – Jak zaokrąglić do góry w Oracle SQL

select CEIL(9.145) from dual;

Wynikiem działania będzie 10 😉

Oracle SQL – zaokrąglanie liczby do góry

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: