Funkcja Oracle NVL2. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle NVL2. Jak obliczyć?

Funkcja NVL2 jest funkcją języka SQL w bazie danych Oracle, która służy do zastępowania wartości NULL. Funkcja NVL2 zwraca jedną z dwóch wartości w zależności od tego, czy wyrażenie jest równe NULL.

Składnia:

NVL2(wyrażenie1, wyrażenie2, wyrażenie3)

Przykład:

SELECT NVL2(last_name, 'Last name is not null’, 'Last name is null’)
FROM employees;

W tym przykładzie funkcja NVL2 sprawdza, czy pole last_name jest równe NULL. Jeśli nie jest, zostanie zwrócona wartość „Last name is not null”, a jeśli jest, zostanie zwrócona wartość „Last name is null”.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: