Funkcja Oracle MOD. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle MOD. Jak obliczyć?

Funkcja Oracle Database SQL MOD służy do obliczania reszty z dzielenia. Jest to funkcja składniowa, która zwraca resztę z dzielenia liczby przez inny numer. Składnia tej funkcji wygląda następująco.

Reszta z dzielenia Oracle DB – składnia i przykład SQL

MOD (liczba, dzielnik)

Przykład:

SELECT MOD (10, 3) FROM dual;

Wynikiem będzie liczba 1

Kolejny przykład – sprawdźmy resztę z dzielenia kolumny salary przez 3 .

select salary, mod(salary, 3) from employees;
Oracle SQL – reszta z dzielenia

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: