Oracle DUMP. Jak składnia, przykład?

Ostatnio zaktualizowane 2023/01/15 przez admin

Oracle DB DUMP. Jak zrobić kopię zapasową bazy Oracle?

Oracle Database SQL Dump to narzędzie do tworzenia kopii zapasowych bazy danych Oracle. Umożliwia tworzenie kopii zapasowych bazy danych Oracle w postaci pliku tekstowego, który można wykorzystać do odtworzenia bazy danych w przyszłości.

Składnia:

expdp [username/password]@[database] DIRECTORY=[directory] DUMPFILE=[filename]

Przykład:

expdp system/password@orcl DIRECTORY=backup_dir DUMPFILE=orcl_backup.dmp

Pamiętaj, by odpalić polecenie musisz mieć uprawnienia do użytkownika SYSTEM.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: