Funkcja Oracle NTH_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja NTH_VALUE.

Funkcja Oracle Database SQL NTH_VALUE służy do wybierania wartości z określonego wiersza w zestawie wyników. Funkcja ta jest przydatna do wybierania wartości z określonego wiersza w zestawie wyników, który jest posortowany według określonego kryterium.

Składnia:

NTH_VALUE (column_name, n) OVER (PARTITION BY expression ORDER BY expression)

Przykład:

SELECT NTH_VALUE (salary, 2) OVER (PARTITION BY department_id ORDER BY salary DESC) AS „Second Highest Salary”
FROM employees;

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: