Funkcje Oracle SQL – Funkcja REGEXP_COUNT.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle REGEXP_COUNT. Liczba wystąpień ciągu znaków w innym ciągu znaków

Funkcja REGEXP_COUNT w Oracle SQL jest używana do zliczania wystąpień określonego wyrażenia regularnego w danym łańcuchu znaków. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań, takich jak wyszukiwanie określonych słów lub fraz w tekście, wyliczanie liczby wystąpień określonego znaku w łańcuchu znaków itp.

Funkcja ta przyda nam się, gdy chcemy zliczyć ile razy słowo lub znak występuje w danym tekście.

Składnia funkcji REGEXP_COUNT jest następująca:

Składnia REGEXP_COUNT i przykłady

REGEXP_COUNT (Łańcuch_znaków, wyrażenie_regularne [, start [, pozycja [, match_parameter]]])

Łańcuch_znaków – jest to łańcuch znaków, w którym będzie wyszukiwane wyrażenie regularne.

Wyrażenie_regularne – jest to wyrażenie regularne, które będzie wyszukiwane w łańcuchu znaków.

Start – jest to opcjonalny parametr, który określa, od którego znaku w łańcuchu znaków ma zostać rozpoczęte wyszukiwanie wyrażenia regularnego.

Pozycja – jest to opcjonalny parametr, który określa, ile znaków ma zostać przeskoczonych od początku łańcuchu znaków.

Match_parameter – jest to opcjonalny parametr, który określa, jak ma zostać interpretowane wyrażenie regularne.

Aby użyć funkcji REGEXP_COUNT, należy najpierw określić łańcuch znaków, w którym będzie wyszukiwane wyrażenie regularne. Następnie należy określić wyrażenie regularne, które będzie wyszukiwane w łańcuchu znaków. Można również określić opcjonalne parametry, takie jak start, pozycja i match_parameter.

Na przykład, jeśli chcemy zliczyć liczbę wystąpień liter „a” w łańcuchu znaków „Ala ma kota”, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT REGEXP_COUNT ('Ala ma kota', 'a') FROM dual;

Wynikiem tego zapytania będzie liczba 3, ponieważ w łańcuchu znaków „Ala ma kota” występuje trzy razy litera „a”.

ORACLE SQL – ile razy słowo lub znak występuje w danym tekście

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: