Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_TIMESTAMP.

Funkcja TO_TIMESTAMP w Oracle SQL jest używana do konwersji ciągu znaków na typ danych TIMESTAMP. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala na przekształcenie danych zapisanych w postaci tekstowej na format czasu, który można wykorzystać do wykonywania operacji na danych.

Składnia funkcji TO_TIMESTAMP jest następująca:

TO_TIMESTAMP(string, [format])

Gdzie string jest ciągiem znaków, który ma zostać przekształcony na typ danych TIMESTAMP, a format jest opcjonalnym parametrem, który określa format ciągu znaków. Jeśli format nie jest podany, Oracle użyje domyślnego formatu.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja TO_TIMESTAMP, przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że mamy ciąg znaków „2020-05-15 12:00:00”, który chcemy przekształcić na typ danych TIMESTAMP. Aby to zrobić, możemy użyć następującego polecenia:

TO_TIMESTAMP(’2020-05-15 12:00:00′, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS’)

Wynikiem tego polecenia będzie wartość TIMESTAMP o wartości „2020-05-15 12:00:00”.

Funkcja TO_TIMESTAMP jest bardzo przydatna w przypadku, gdy chcemy przekształcić dane zapisane w postaci tekstowej na format czasu, który można wykorzystać do wykonywania operacji na danych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku danych, które są przechowywane w postaci tekstowej, ale które muszą być przetwarzane jako dane czasowe.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: